top of page

do 25 nov

|

Universiteit Antwerpen

Duurzaam ICT-beleid met effect tot op de klasvloer (BaO)

De komende maanden wordt de Digisprong verder uitgerold. ICT-integratie heeft enkel effect wanneer jouw school inzet op een doordacht, doelgericht en duurzaam ICT-beleid met dito actieplan. Maar hoe begin je daar nu aan en waar moet je allemaal rekening mee houden?

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
Duurzaam ICT-beleid met effect tot op de klasvloer (BaO)
Duurzaam ICT-beleid met effect tot op de klasvloer (BaO)

Tijd en locatie

25 nov 2021 09:30 – 16:30

Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen, België

Over het evenement

Programma

Aan de hand van het ‘Vier in balans-model’ maak je kennis met belangrijke thema’s bij het uitwerken van een ICT-beleid en actieplan, namelijk visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen en infrastructuur. Dit kader vormt de basis om de actuele beginsituatie van jouw school in kaart te brengen en de gewenste situatie te onderzoeken.

Je exploreert per thema de toekomstige schoolpraktijk aan de hand van toepassingsgerichte theoretische kaders, evaluatiecriteria en randvoorwaarden. De aangereikte praktijkervaringen kunnen je inspireren.

Op basis van alle input werk je stapsgewijs een ICT-beleid uit, rekening houdend met het brede schoolbeleid, andere opportuniteiten voor de school, valkuilen en uitdagingen. Op basis van het ICT-beleid bepaal je concrete acties op korte en lange termijn. Je denkt kritisch na over de doelgerichtheid, doordachtheid en duurzaamheid van jouw uitwerking en uitvoering aan de hand van feedback van de lesgevers en deelnemers.

Op het einde van dit traject beschik je over een doordacht beleids- en actieplan. Dit plan vormt geen eindpunt maar is de tool om actief te blijven inzetten op een duurzaam ICT-beleid.

De aanpak gedurende het hele traject is activerend, met diverse werkvormen zoals brainstormen, doceren, casusbespreking, discussie en stellingen, concrete oefeningen & opdrachten, uitwisseling in groepen i.f.v. netwerken en peer learning. Er is een voortdurende wisselwerking tussen de aangereikte kaders en jouw school- en onderwijspraktijk. Na elke nascholingsdag ga je aan de hand van een concrete opdracht aan de slag met de input om op die manier de duurzame toepassing en integratie te stimuleren.

Meer info vind je op: https://cno.uantwerpen.be/nl/opleiding/duurzaam-ict-beleid-met-effect-tot-op-de-klasvloer-bao-77034?filter=22_113_162

Deel dit evenement

Evenementgegevens: Events
bottom of page